Zorgbeleid

We trachten dat elk kind zijn doel bereikt … de weg er naartoe kan verschillend zijn.

Een veilig en warm klasklimaat en het stimuleren van het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen is voor ons prioritair. Hiertoe organiseren we een uitgewerkt zorgbeleid.

De zorgondersteuners werken voornamelijk op het niveau van de leerlingen. De zorgcoördinator werkt op het niveau van de school, de leerkrachten en de leerlingen.

 

Bekijk en contacteer ons zorgteam via onze teampagina.

 

Binnen de zorgwerking werken we binnen alle fases van de zorgpiramide. Vanaf fase 2 werken we handelingsgericht met ondersteuning van het CLB en indien mogelijk het ondersteuningsnetwerk.

De zorgacties zijn gericht op de noden van onze leerlingen en worden binnen de klas, met kleine groepen of individueel uitgevoerd in samenwerking met de klasleerkracht. Hierbij werken we ook met flexibele, soms klasdoorbrekende groeperingsvormen. Afhankelijk van een eventueel te volgen traject wordt een leerlingnabije CLB-medewerker ingezet, in samenwerking met het VCLB van Vilvoorde.

Enkele voorbeelden van zorgacties:

 • Op schoolniveau:
  •  Visieontwikkeling
  • Interne kwaliteitszorg
  • Pedagogisch-didactische ontwikkeling
 • Op leerkrachtniveau:
  • Brede eerstelijnszorg
  • Ondersteuning bij meersporenbeleid
  • Co-teaching
  • Overleg
  • Uitwerken van individuele handelingsplannen
  • Sociaal-emotionele acties en ondersteuning
 • Op leerlingniveau:
  • Bijhouden van een kind- en leerlingvolgsysteem
  • Aanbrengen van gedifferentieerd materiaal
  • Verbreden en verdiepen van leerstof
  • Activiteiten rond leesbevordering
  • Activiteiten rond grove en fijne motoriek
  • Taalstimulatie

Heeft u een vraag? Neem contact op met ons zorgteam

 
 
Print