Verkeersveilige school

GBS ’t Mierken is een trotse ‘Octopusschool’.

Samen met meer dan 1500 andere ‘Octopusscholen’, maken ook wij samen met de leerlingen en ouders werk van veilige maar vooral ook gezonde, groene schoolomgevingen die duurzame mobiliteit en ontmoeting stimuleren. Daarom organiseren wij fluoacties en stimuleren we leerlingen ertoe met de fiets of te voet naar school te komen.