Openingsuren en opvang

De schoolbel gaat ’s ochtends om 8.30u en ’s middags om 13:25u.
De lessen lopen van 8:35u tot 12:10u en van 13:30u tot 15:25u.
Op woensdag eindigt de school om 12:10u.

De kleuters spelen een kwartiertje vroeger in de voor- en namiddag.

De betalende voorschoolse opvang loopt van 7 uur tot 8 uur, de betalende naschoolse opvang loopt van 16 tot 18u. Op woensdag loopt de betalende naschoolse opvang van 13 tot 18u. Tot 16u45 kunnen de kinderen van de lagere school hun huistaken en lessen onder toezicht van een leerkracht maken in de huiswerkklas.

Op vrije dagen wordt opvang voorzien van 7 tot 18 u.

De betalende voor- en naschoolse opvang, de opvang op vrije dagen en de opvang tijdens de tussentijdse vakanties wordt verzorgd door de externe partner 3wplus. Voor info en contact wendt u zich tot Opvang Grimbergen | 3wplus.

Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie wordt opvang georganiseerd door de gemeente Grimbergen in ‘De Piereman’.  Informatie hieromtrent wordt tijdig aan de ouders bezorgd.

 

Download kalender en info opvang 2023-2024

 

De verantwoordelijke voor de opvang is tijdens de uren van de opvang steeds telefonisch te bereiken op volgend telefoonnummer: 0499/71 07 17.