Mondmaskerplicht vervalt

Beste ouders,

Vanaf 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht in Vlaanderen, dus ook in onze school.
Het onderwijs in Vlaanderen volgt de regels van de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Iedereen is echter vrij toch nog een mondmasker te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.

Andere voorzorgsmaatregelen zoals voldoende ventilatie in de lokalen en handhygiëne blijven doorlopen. Er zullen ook op regelmatige basis CO2-metingen uitgevoerd worden in de lokalen.

Ook de quarantainemaatregelen worden aangepast:

  • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden sinds 27 september, deze regels voor testing en quarantaine:
    • Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
    • Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
  • Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

Ook voor jullie als ouder hoeft een mondmasker niet meer aan de schoolpoort. Wanneer jij je hier zelf veiliger bij voelt, kan je dit nog steeds dragen.

Voorlopig blijven alleen essentiële derden op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. 
Die inschatting maken wij als onderwijsinstelling zelf. 
We hopen dat ook hier snel nieuwe richtlijnen komen.

Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen.
Blijf met andere woorden voldoende afstand bewaren.

Met vriendelijke groet,

Juf Maaike

 

 

 

Deel het bericht