Open-klas-dag voor de kleuters die instappen en de ouders die de school wensen te bezoeken

Open-klas-dag voor de kleuters die instappen en de ouders die de school wensen te bezoeken