Klas 4A

Onze klas

Welkom in 4A, een klas waar het kind centraal staat! 

 

 

Vooraleer je onze klas betreedt, word je geconfronteerd met een leuke quote op de deur…  Kom ze snel ontdekken, want ze vertelt wat meer over de meester en zijn bengeltjes 😉!

 

Uitlach-gedrag is in 4A totaal uit den boze.  We komen naar school om te leren.  Iedereen maakt fouten.  Het is net uit deze fouten dat we iets kunnen leren.  ‘RESPECT hebben voor elkaar’ vind ik eveneens heel belangrijk!  Samen spelen, samen werken, een beleefde alsjeblieft en dankjewel… het zit allemaal in het pretpakket van het 4 de leerjaar!

 

Onderwijs op maat van elk kind, daar streven we naar!  Differentiatie vormt hierbij een belangrijk gegeven!  Samen met onze zorgjuffen, maar in de eerste plaats ook klasintern, proberen we elk kind optimaal te begeleiden.

 

Niettegenstaande moet er ook hard gewerkt worden…  Een heel schooljaar lang zullen we moeten zwoegen en zweten om de werkwoorden in de tegenwoordige tijd vervoegd te krijgen, maar ook de kommagetallen staan op het programma.  Voor wero zetten we de eerste stappen in het leren samenvatten van grotere leerstofonderdelen.  We worden aldus op alle vlakken klaar gestoomd voor die 3 de graad!  Tijdens het jaar staan er 3 grote presentaties op het programma, waarvan ééntje schriftelijk moet ingediend worden en de 2 andere mondeling.  Maar laat je daar zeker niet door afschrikken.  Stap voor stap werken we hier naartoe.

 

Ook aan muzische vorming wordt veel aandacht besteed.  Ieder jaar werken we een groot project uit waarbij we in kleine groepjes ons eigen schoenenverhaal uitschrijven en tot leven brengen.  Niets leuker om dat nadien ook zelf te gaan voorstellen in de kleuterklasjes en het eerste leerjaar van onze school.  Tijdens de knutsellessen zullen de kinderen dit schooljaar ook verschillende kunstenaars de revue zien passeren.  We bekijken hun werken en laten de kunstenaar in onszelf naar boven komen. 

 

Ook de vrolijke noot zal regelmatig weerklinken doorheen de klas, want zingen… dat doen we graag in 4A!

 

Het klasthema in ons 4 de is MONSTERTJES.  Kom dus gezellig met ons mee griezelen en dan kunnen we er samen met jullie kind ook een fantastisch schooljaar van maken.

 

Meester Joren

Klasblog

Hier komen de blogartikelen van deze klas

 

Foto's van onze klas

Hier komen de albums van deze klas