inschrijving broers/zussen en kinderen van personeel – schooljaar 2021-2022

Beste ouder

Beste personeelslid

 

Als je een kind hebt dat je vanaf het schooljaar 2021-2022 in onze school wil inschrijven, dan dien je eerst de aanmelding te doen via de website aanmelden.grimbergen.be.

Dit kan enkel van maandag 4 januari 2021 (09.00 uur) tot zondag 17 januari 2021 (23.00 uur). Enkel wie tijdens deze periode aanmeldt, zal voorrang krijgen in onze school voor de inschrijving van:

 • een broer of zus van een kind dat reeds in onze school is ingeschreven;
 • een kind van een personeelslid van onze school.

 

Ten laatste op vrijdag 29 januari 2021 om 16.00 uur zal je vernemen of jij je kind bij ons kan inschrijven.

Hou er rekening mee dat:

 • je het voorrangsrecht verliest indien je niet aanmeldt tijdens de hierboven opgegeven periode;
 • met broers en zussen worden bedoeld:
 • broers en zussen met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen;
 • halfbroers en halfzussen met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen;
 • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en -zussen);
 • kinderen die reeds in onze school zijn ingeschreven, niet opnieuw moeten worden ingeschreven.

Je vindt meer informatie op de website aanmelden.grimbergen.be. Surf er zeker eens naartoe.

Indien je daarna nog vragen hebt, kan je bij de directie terecht. Kom even langs of bel op het nummer 02 269 50 17 of mail naar directie@tmierken.be.

Je kan ook steeds mailen naar aanmelden@grimbergen.be of bellen naar 02 260 12 11.

 

Alle informatie over de inschrijvingen vind je op onze website.

Vriendelijke groeten,

Myriam Eynikel

Directeur

 

 

 

 

Wie moet aanmelden?

 • broers en zussen van een kind dat reeds in onze school is ingeschreven
 • kinderen van personeelsleden van onze school.

 

 

Let op!

Ook kinderen van de voorrangsgroepen geboren in de laatste weken van 2019 moeten nu aangemeld worden. Zijn mogen pas vanaf 1 september 2022 naar de kleuterklas, maar moeten samen met de andere kinderen geboren in 2019 inschrijven.

 

 

Hoe meld je aan?

 

Ga naar aanmelden.grimbergen.be

 

Aanmelden kan enkel van

 • Maandag 4 januari 2021 (9.00 uur) tot
 • Zondag 17 januari 2021 (23.00 uur)

Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens die periode gebeurt.

 

Klik in de grijze balk op “Aanmelden”

 

Lees en aanvaard de voorwaarden voor het gebruik van het digitaal aanmeldingsregister.

 

Vul alle gegevens in van u en uw kind.

 

Duid de school aan waar uw andere kinderen schoollopen of waar je werkt.

 

 

Ten laatste vrijdag 29 januari 2021 krijg je een mail met het resultaat van uw aanmelding, waarna je jouw kind kan inschrijven in de school. Inschrijven kan van maandag 1 tot vrijdag 26 februari 2021.

 

Deel het bericht