Enkele afspraken uit het schoolreglement voor u samengevat

Bedankt om op tijd te zijn

De school start om 8:30u. We verwachten alle kinderen op tijd in de rij. Dit geldt ook voor de kleuters. Kinderen die samen met hun klasgenootjes de rij vormen en samen naar binnen gaan voelen zich beter in hun vel. Ze beginnen samen de dag en de klas wordt niet steeds gestoord. In de kleuterschool starten de leidsters ’s morgens met de belangrijkste activiteiten van de dag. Breng uw kind daarom op tijd naar school, zodat uw kindje vanaf de start weet wat er die dag zal gebeuren.

Brengen en halen

Te voet en met de auto

De kleuters en de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar worden door een leerkracht aan de poorten opgewacht. Als ouder neemt u kort afscheid van uw kind(eren). Enkel de kinderen  worden tot de speelplaats toegelaten, de ouders niet.

Voor de allerjongste kleuters is de regeling nog even anders. Ouders kunnen hun kleuters tot aan de klas brengen tijdens de eerste week.

Voor het nieuwe schoolgebouw is een volledige strook voorzien waar u even mag stilstaan om uw kind af te zetten.

Aan de overzijde van de straat geldt een parkeerverbod. We vragen dan ook het goede voorbeeld te geven aan uw kinderen.

U hebt natuurlijk ook nog toegang via het pleintje.

Het ophalen van de kinderen gebeurt via de grote poort. De kleuters worden afgehaald in de klas. De leerlingen van de lagere school op de speelplaats.

Met de fiets

De fietsen worden in de fietsenstallingen geplaatst. Kinderen die alleen naar huis mogen fietsen, geven een toestemming van de ouders aan de leerkracht.

U kan steeds terecht bij het secretariaat om een boodschap door te laten geven aan uw kind of om vb een vergeten brooddoos te laten bezorgen. Het is niet toegestaan aan ouders het schoolgebouw of de klassen te betreden binnen de lesuren.

Ziek
Is uw kind ziek, dan verwittigt u ons telefonisch, vóór 8u30. Vergeet niet een ziektebriefje mee te geven als uw kind weer genezen is. Uitgebreide info vind je hier.

Taalbeleid
De voertaal in onze school is het Nederlands. De kinderen mogen enkel Nederlands spreken tijdens de les en we moedigen dit ook aan op de speelplaats. We verwachten dat ook de ouders zich hiertoe maximaal inspannen in hun communicatie met hun kinderen en met het personeel van de school.

Eten en drinken
De leerlingen brengen hun boterhammen mee in een stevige herbruikbare brooddoos. Zilverpapier en andere wegwerpverpakkingen weren we op school.

We drinken enkel water, en dit uit een herbruikbare drinkfles. Brikjes en andere wegwerpverpakkingen zien we liever niet. De kinderen kunnen hun drinkfles tijdens de dag steeds hervullen.

We eten twee tussendoortjes: een koek en een fruitje. Op woensdag is het fruitdag. Breng het koekje en fruitje mee in een stevig herbruikbaar doosje. Koekjes en fruit in wegwerpverpakkingen zijn niet toegestaan. Koeken met chocolade zijn niet welkom.

Turnen en zwemmen
De kinderen turnen in het T-shirt met het embleem van de school en een zwart shortje. Ze dragen witte sportkousen. Wie geen T-shirt van de school koopt, draagt een wit T-shirt.

Voor een vakantieperiodes gaat alles mee naar huis. Gelieve alles gewassen en gestreken de eerste dag na een vakantie opnieuw mee te geven.

Van wie is het?
Kinderen willen wel eens iets verliezen. Om traantjes te vermijden, vragen we om alle materiaal en kledij van uw kind te labelen met de naam van je kind. Zo kunnen we gevonden voorwerpen terugbezorgen en ontstaan ook geen misverstanden. Vergeet niet om ook het fluohesje, de brood-, fruit- en koekjesdozen en muts en handschoenen van een naam te voorzien.

Huiswerkbeleid
Onze school beschouwt huiswerk als een onderdeel van “leren leren”. Alle informatie over ons huiswerkbeleid vind je in het document ‘wegwijs in ’t Mierken’.

Pestbeleid

Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken.

Daarom hanteren wij een pestprotocol. Alle info over ons pestbeleid vind je in het document ‘wegwijs in ’t Mierken’.

Rookbeleid
Om de leerlingen te beschermen tegen de negatieve invloeden van passief roken, vragen we de ouders niet te roken aan de schoolpoort bij het brengen of ophalen van uw kind. Ouders noch leerkrachten mogen roken op het schoolterrein of tijdens buitenschoolse activiteiten.