Nieuwe website

Deze website was even aan vernieuwing toe. We hopen snel weer actuele en accurate info te brengen over het reilen en zeilen van de school.

We maken gauw een contact formulier zodat langs die weg ook informatie kan bekomen worden.