GBS 't Mierken

Elk kind schittert hier op zijn eigen ManIER

Die Mieren

Hà, die mieren! dat zijn pas knappe dieren!

VALT HET JE NIET OP
DAT DE STREKEN VAN DE MIEREN

HEEL ERG LIJKEN
OP ONZE SCHOOLMANIEREN?

 

Hà, die mieren! dat zijn pas knappe dieren!

VALT HET JE NIET OP
DAT DE STREKEN VAN DE MIEREN

HEEL ERG LIJKEN
OP ONZE SCHOOLMANIEREN?

Elk kind schittert hier op zijn ManIER

Jaarthema Lezen

In de Kijker: Lezen

Het jaarthema voor dit schooljaar is ‘Lezen’. Dit jaar gaan we dus extra aan de slag met lezen. We verweven het lezen zo veel mogelijk in onze activiteiten, houden leeskwartiertjes, we hebben in elke klas onze boekenhoeken vernieuwd, enz. We hebben zelfs onze eigen bibliotheek!

logo Mierken 2022

OUDERBETROKKENHEID

Een kind kan zich op school enkel ontwikkelen mits een nauwe betrokkenheid van de ouders. Daarom hechten wij veel belang aan een goede communicatie met de ouders en aan een goede samenwerking met de ouders, binnen en buiten de schooluren.

slider4

ZORG

We trachten dat elk kind zijn doel bereikt … de weg er naartoe kan verschillend zijn

Een veilig en warm klasklimaat en het stimuleren van het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen is voor ons prioritair. Hiertoe organiseren we een uitgewerkt zorgbeleid.

schoolhouse-312546_1280

SCHOOLGEBOUW

We zijn gehuisvest op twee vestigingsplaatsen. De leerlingen van het 2e, 3e en 4e leerjaar zitten in de Molenstraat. De kleuters en de overige leerlingen van de lagere school zitten in de Gemeentehuisstraat.