Aanmelden en inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Geboren in 2018 en voor het eerst naar school in 2020 of 2021?
Naar een nieuwe school in het schooljaar 2020-2021?
Eerst aanmelden, dan inschrijven!

Wie moet aanmelden?

Iedereen die zijn kind, dat geboren is in 2018 of vroeger, voor het eerst in een Grimbergse school wil inschrijven of zijn kind van school wil veranderen.

Let op!
Ook kinderen geboren in de laatste weken van 2018 moeten nu aangemeld worden! Zij mogen pas vanaf 1 september 2021 naar de kleuterklas, maar kunnen samen met de andere kinderen geboren in 2018 inschrijven.

Je vindt alle informatie in deze folder.